Maligayang Pag-uukol ng Biyaya!

Pamilihang Sapi ng Pilipinas kung tawagin
Tambakan ng bawat yaman natin
Pag angat nito’y ating dalangin
Nang sa pagtanda’y may huhugutin

Simulan nang mas maaga
Mag-impok sa tuwina
Sa konting disiplina
Tiyak yayaman ka.

Munti man at maliit
Basta’t gawing malimit
Hinaharap ay isaisip
Mithiin mo’y makakamit

Kaya Pinoy simulan na
Sakay na, sakay na
O anong  kaysaya
Pangarap mo’y abot-kamay na!

Maligayang Buwan ng Wika! At Maligayang Pag-uukol ng Biyaya!


GRAB YOUR FREE LESSONS. JOIN 3919+ MILLIONAIRES

GRAB YOUR FREE LESSONS. JOIN 3859+ MILLIONAIRES

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...